Assembly Member Tweets

We've updated our twitter infographic to show how often AMs tweet. Here's a snapshot showing the number of tweets published in a month.

Click on the centre of the graphic or on each bar to find out more.

Trydarau Aelodau Cynulliad

Rydym wedi diweddaru ein inffograffeg trydar i ddangos pa mor aml mae ACau yn trydar. Dyma gipolwg sy'n dangos nifer y trydarau a gyhoeddir o fewn mis.

Cliciwch ar ganol y graffeg neu ar bob bar i ddarganfod mwy.


Total Tweets
Independent